Rapoarte si studii

Raportul Comitetului de Nominalizare si Renumerare

privind evaluarea activitatii directorilor cu contract de mandat pentru activitatea desfasurata in anul 2023 intocmit in baza art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011

RAPORT ANUAL 2023

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor din cadrul MIDIA GREEN ENERGY S.A

Raport anual agreat pentru 2013

Raport anual cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor pentru anul 2022

Raport anual cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor pentru anul 2021

Raport anual cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor pentru anul 2020

Raport anual cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor pentru anul 2019