Organizare

Structura de organizare a societatii noastre .

Componenta Comitetelor constituite in cadrul C.A al societatii

pentru anul 2024

Componenta Comitetelor constituite in cadrul C.A al societatii

pentru anul 2023

Organigrama MGE SA

Codul de conduita Etica si Integritate a MGE SA

actualizat pe 17.08.2023

Politica SMI MGE 2023

Obiective Viziuni Valori

Componenta Comitetelor constituite in cadrul C.A al societatii

pentru anul 2020

Regulamentul de organizare Consiliu Administratie MGE

Regulamentul de organizare si functionare a MGE DRAFT 2023

Regulamentul de organizare si functionate a UTMIDIA 2022

Organigrama UTMIDIA SA

conf. Legii 544/2001, art. 5, alin. 1, lit. c
actualizata 28.02.2022

Codul de conduita Etica a UTMIDIA SA

actualizat pe 13.03.2020

Declaratie privind angajamentului CA/CS

referitor la implementarea politicii de management a riscului si aplicarea mecanismelor sistemului de control intern, inclusiv faptul ca board-ul se asigura ca astfel de mecanisme de control functioneaza

Forma cadru a contractului de administrare

Strategia de responsabilitate sociala

Regulament de guvernanta corporativa