Organizare

Structura de organizare a societatii noastre .

Componenta Comitetelor constituite in cadrul C.A al societatii

pentru anul 2020

Regulamentul de organizare Consiliu Administratie UTMIDIA

Regulamentul de organizare si functionate a UTMIDIA 2022

Organigrama UTMIDIA SA

conf. Legii 544/2001, art. 5, alin. 1, lit. c
actualizata 28.02.2022

Codul de conduita Etica a UTMIDIA SA

actualizat pe 13.03.2020

Declaratie privind angajamentului CA/CS

referitor la implementarea politicii de management a riscului si aplicarea mecanismelor sistemului de control intern, inclusiv faptul ca board-ul se asigura ca astfel de mecanisme de control functioneaza

Forma cadru a contractului de administrare

Strategia de responsabilitate sociala

Regulament de guvernanta corporativa