Istoricul companiei noastre

 
 • S.C. Uzina Termoelectrica Midia S.A. a fost infiintata in anul 2001, conform H.G. nr. 1090/25.10.2001 prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” – S.A., prin desprinderea Centralei Electrice si Termice Midia-Navodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanta.
 • Centrala a fost construita in anul 1976 pe platforma industriala Petromidia pentru a deservi rafinaria
  Petromidia,in special, orasul Navodari si agentii economici din jurul aceestei localitati.Dupa 1989 prin restrangerea pietei locale de desfacere a energiei termice,centrala a ramas cu doar doi consumatori : rafinaria Petromidia si orasul Navodari.
 • Avand un potential investitor,Guvernul a decis la sfarsitul anului 2001 externalizarea centralei din Termoelectrica S.A in scopul privatizarii ei. Inceputul a fost unul destul de dificil cu pierderi financiare inregistrate in anii 2002 si 2003,cu echipamente energetice cu uzura fizica si morala destul de avansata.
 • A urmat etapa de restructurare a a societatii 2004-2005 care a presupus reducerea nr.de personal de la 360 persoane la 180 persoane , retehnologizarea, pe cat posibil, a echipamentelor energetice existente in patrimoniu si conservarea sau dezmembrarea acelor echipamente energectice care produc pierderi. Incepand cu anul 2004 societatea a inregistrat an de an rezultate financiare pozitive,recuperand pierderile contabile inregistrate in primii doi ani de functionare si cel mai important nu a inregistrat datorii fata de furnizori si fata de bugetul de stat.
 • Totodata in perioada 2003-2004 ,societatea a devenit din societate cu capital integral de stat in societate cu capital majoritar de stat.Prin aporturi succesive la capitalul social ,Rompetrol S.A,societate din cadrul grupului Rompetrol, a devenit actionar minoritar al UT Midia ,detinand 43,42% din capitalul social.
 • La sfarsitul anului 2005 a inceput etapa de privatizare a societatii,atunci cand Guvernul a scos la vanzare pachetul majoritar de actiuni detinut de Statul Roman – 56,58% – In urma licitatiei organizate de Ministerul Economiei , pachetul de actiuni a fost adjudecat de un consortiu format din Rompetrol Rafinare S.A si  Rompetrol Group N.V. , a fost negociat contractul de vanzare-cumparare intre cele doua parti, a fost aprobat prin Hotarare de Guvern, dar datorita disensiunilor (litigiilor) existente intre Statul Roman si grupul Rompetrol, aceasta hotarare nu a mai fost publicata in Monitorul Oficial.
 • Incepand cu anul 2007, functionarea societatii Uzina Termoelectrica Midia S.A devine tot mai dependenta de cererea de energie termica si apa demineralizata din partea consumatorului principal Rompetrol Rafinare S.A – aceasta societate detinand intre 85-95% din cifra de afaceri a societatii iar in acelasi timp fiind si principalul furnizor al ei ( livrand acesteia combustibil,apa filtrata,reactivi industriali si alte servicii).
 • Fiind al treilea producator de energie termica din zona (dupa capacitatile proprii ale rafinariei Petromidia si ale Petrochimiei ) , Uzina Termoelectrica Midia S.A devine furnizor de avarie sau de completare a necesarului de energie termica.
 • Avand in vedere aspectele de mai sus,incepand cu anul 2011, Ministerul Economiei demareaza o procedura de atragere a unui investitor privat care impreuna cu Uzina Termoelectrica Midia S.A sa constituie o societate mixta cu scopul de a construi si a opera o centrala termoelectrica in cogenerare cu puterea electrica intre 50-150 MW ,contributia in societatea mixta fiind : in numerar de catre investitorul privat si bunuri mobile si imobile de catre UT Midia. rocedura si-a urmat etapele prevazute de ordinul Ministerul Economei nr.1572/2007 cu modificarile si completarile ulterioare,fiind in curs de implementare la data prezentei.
 • Incepand cu data de 17.11.2021 sa realizat transferul de afacere intre Uzina Termoelectrica Midia S.A si Rompetrol Energy S.A. prin care toata activitatea principala a UTMIDIA a fost transferata catre Rompetrol Energy impreuna cu active, locatie, capacitati de productie si angajati conform contractului de transfer de activitate semnat intre parti pe 29.04.2021
 • Prin trasnferul de mai sus sa realizat ultima etapa a Proiectului de retehnologizare a sistemului de cogenerare cu putere de 50-150MW
 • Uzina Termoelectrica Midia S.A si-a relocat sediul principal din B-dul Navodari nr. 9A in B-dul Navodari nr. 9B, a intrat intr-un proces de restructurare personal si activitatea principala 
 • Incepand cu data de 11.04.2022 activitatea principala a UTMIDIA a fost stabilita in Productia si distributia de energie electrica
 • In urma Transferului de Activitate si restructurarii, UTMIDIA SA a demarat un program de productie de energie electrica CURATA prinproiectul de AMENAJARE CENTRALA FOTOVOLTAICA de 3MW  demarat din 23.09.2021
 •  In luna 07.2022 sau finalizat lucrarile la Centrala Fotovoltaica de 3MW si producerea si furnizare  primilor MW de energie verde.
 • Din data de 06.12.2022 Uzina Termoelectrica Midia S.A. isi schimba denumirea in MIDIA GREEN ENERGY S.A.  
 • In perioada 01.07-31.12.2022 sau produs 1.93Gwh ENERGIE VERDE
 • In perioada 01.01-31.08.2023 sau produs 2.92GWh ENERGIE VERDE