Situatii financiare

Raportare contabilă semestriala la data de 30.06.2022

Bilant semestrial publicat pe 12.08.2022

Raportare contabilă semestriala la data de 30.06.2021

Bilant semestrial publicat pe 12.05.2022

Situatii financiare la 31.12.2021 conform OMFP 1802/2014

Bilant anual publicat pe 24.06.2022

Raportare contabilă semestriala la data de 30.06.2020

Bilant semestrial publicat pe 08.09.2020

Situatii financiare la 31.12.2020 conform OMFP 1802/2014

Bilant anual publicat pe 16.06.2021

Raportare contabilă semestriala la data de 30.06.2019

Bilant semestrial publicat pe 08.08.2019

Situatii financiare la 31.12.2019 conform OMFP 1802/2014

Bilant anual publicat pet 17.06.2020