Solicitare informatii

Solicitare informatii de interes public.

Lista persoanelor responsabile din cadrul entitatii, conform (Art. 5, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 544/2001).

 – Responsabil desemnat: Asistent Director – Luminita Mihai 

Contact la sesizari@midiagreenenergy.ro sau +0241 486.200 sau prin Formularul de Contact.

DESCARCA FORMULAR DE CERERE DATE in baza legii nr.544/2001 si prevazut in Anexa nr.1 din H.G. nr. 123/2002

ACCESEAZA FORMULARUL ELECTRONIC DE TRIMITERE CERERE DATE conform legii nr. 544/2011

*Formularul tip de solicitare date de interes public ce trebuie completat si trimis prin intermediul formularului electronic de mai jos sau depus la sediul societatii noastre.

Modalitatea de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

– DESCARCARE SI COMPLETARE FORMULAR:

Apoi prin email trimiterea documentului catre societatea noastra pentru solutionare.

In termenele legii veti primi un raspuns la cererea dumneavostra de la responsabilul desemnat in cadrul societatii noastre.

  • Raport aplicare legea 544/2011

    –  Raport aplicare informatii de interes public pe anul 2023

     –  Raport aplicare informatii de interes public pe anul 2022

    –  Raport aplicare informatii de interes public pe anul 2021

 
  

Informatii suplimentare pe http://legislatie.just.ro/.