Certificarile companiei noastre

Certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015

Certificatul nr. QC/1332
A FOST ACORDAT SOCIETATII NOASTRE PENTRU:

– PRODUCTIA DE ENERGIE ELECTRICA (CENTRALA FOTOVOLTAICA)

Certificarea inițială a fost efectuata in 23.09.2022
Certificarea curenta a fost efectuata in  15.09.2022

Valabilitatea prezentului certificat este  23.09.2025

Certificarea sistemului de management al sănătății si securitatii in munca conform SR ISO 45001:2018

Certificatul nr. QSM/124
A FOST ACORDAT SOCIETATII NOASTRE PENTRU:

– PRODUCTIA DE NERGIE ELECTRICA (CENTRALA FOTOVOLTAICA)

Certificarea inițială a fost efectuata in 23.09.2022
Certificarea curenta a fost efectuata in 15.09.2022
Valabilitatea prezentului certificat este 23.09.2025

Certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015

Certificatul nr. QM/1174
A FOST ACORDAT SOCIETATII NOASTRE PENTRU: 

– PRODUCTIA DE ENERGIE ELECTRICA (CENTRALA FOTOVOLTAICA)

Certificarea inițială a fost efectuata in 23.09.2022
Certificarea curenta a fost efectuata in 15.09.2022
Valabilitatea prezentului certificat este 23.09.2025